Challenge Fund Calendar

EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe përgjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte të huaj do të frymezojnë pjesëmarrësit duke sjellë në tavolinë   shembuj konkret të inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e një biznesi. Gjithashtu, [...]
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe përgjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte të huaj do të frymezojnë pjesëmarrësit duke sjellë në tavolinë   shembuj konkret të inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e një biznesi. Gjithashtu, [...]

EU for Innovation Project  Embassy of Sweden in Tirana Launches the 2nd Call of the Challenge Fund Tirana, October 10th, 2019, Europe House   10.00 – 10.15     Welcoming remarks Elsa Håstad, Sweden’s Ambassador to Albania Petra Burcher, Head of Development Cooperation 10.00 – 10.30     Presentation of the Challenge Fund 10.30 – 11.00     Q&A

EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 09.00 – 09.15 Presentation: What is the Innovation Challenge Fund? 09.15 – 09.30 Q&A 9.30 – 10.30 Co-design session 10.30 – 10.45 Coffee break 10.45 – 13.00 Co-design session 13.00 – 14.00 Lunch 14.00 – 16.00 Face to Face sessions
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe përgjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte të huaj do të frymezojnë pjesëmarrësit duke sjellë në tavolinë   shembuj konkret të inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e një biznesi. Gjithashtu, [...]
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe përgjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte të huaj do të frymezojnë pjesëmarrësit duke sjellë në tavolinë   shembuj konkret të inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e një biznesi. Gjithashtu, [...]
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe pergjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte te huaj do te frymezojne pjesemarresit duke sjelle ne tavoline   shembuj konkret te inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e nje biznesi. Gjithashtu, gjate ketij [...]
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund 10.30 – 10.45 Pyetje dhe pergjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte te huaj do te frymezojne pjesemarresit duke sjelle ne tavoline   shembuj konkret te inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e nje biznesi. Gjithashtu, gjate ketij [...]
EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 10.30 – 10.45 Prezantimi i Challenge Fund 10.45 – 11.00 Pyetje dhe pergjigje 11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte te huaj do te frymezojne pjesemarresit duke sjelle ne tavoline   shembuj konkret te inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e nje biznesi. Gjithashtu, gjate ketij [...]

EU for Innovation Project  presents  Innovation Challenge Fund Roadshow Call 2 09.00 – 09.15 Presentation: What is the Innovation Challenge Fund? 09.15 – 09.30 Q&A 9.30 – 10.30 Co-design session 10.30 – 10.45 Coffee break 10.45 – 13.00 Co-design session 13.00 – 14.00 Lunch 14.00 – 16.00 Face to Face sessions