Vlorë

More

03/10/2019

EU for Innovation Project 

presents 

Innovation Challenge Fund

Roadshow Call 2

10.00 – 10.30 Prezantimi i Challenge Fund

10.30 – 10.45 Pyetje dhe pergjigje

11.00 – 13.00 Co-design session (Eksperte te huaj do te frymezojne pjesemarresit duke sjelle ne tavoline   shembuj konkret te inovacionit dhe se si inovacioni shtyn rritjen e nje biznesi. Gjithashtu, gjate ketij sesioni do te kerkohet angazhimi i pjesemarresve ne perdorimin e nje sere metodash innovative per te zbuluar nese bizneset e tyre kane potencial te jene novatore).

13.00 – 14.00 Dreke

14.00 – 15.00 Co-design (vazhdim)

15.00-15.15 Coffee break

15.15 – 17.15 Face to Face sessions

  • 04/09/2019
  • | Categories: