Startup Grind Tirana with Engjëll Rraklli dhe Ariol Sollaku of Division5, powered by EU for Innovation

EU for Innovation had the pleasure to support the last Startup Grind Tirana Talk with Engjëll Rraklli and Ariol Sollaku, founders of Division5 who in February of this year received an investment from PIRATE.global

Thank you to all who participated and a special thanks to Engjëll and Ariol who agreed to share their story, journey and future plans of their start-up with us all, at InnoSpace Tirana.

Below you can find some impressions from the evening and we hope to see you in future events!

Startup Grind Tirana me Engjëll Rrakllin dhe Ariol Sollakun nga Division5, mundësuar nga BE për Inovacionin

BE për Inovacionin pati kënaqësinë të mbështeste aktivitetin më të fundit të Startup Grind Tirana me Engjëll Rrakllin dhe Ariol Sollakun, themeluesit e Division5, të cilët në shkurt të këtij viti morën për kompaninë e tyre një investim nga PIRATE.global.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe një falenderim i veçantë shkon për Engjëllin dhe Ariolin që pranuan të ndajnë me ne historinë, rrugëtimin dhe planet e tyre për të ardhmen, në InnoSpace Tirana.

Më poshtë disa përshtypje nga mbrëmja. Shpresojmë t’ju takojmë sërish në aktivitetet e ardhshme!

  • 25/07/2019
  • | Categories: News