The Countdown has started!!!

The Countdown has started!!!

On Friday the 10th of May, it will be officially opened the Innovation Challenge fund.
Be updated on www.euforinnovation.al

Numërimi mbrapsht ka filluar!!!

Të Premten me datë 10 Maj, do të hapet zyrtarisht Fondi i Inovacionit.
Qëndroni të përditësuar në www.euforinnovation.al

  • 09/05/2019
  • | Categories: News