The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) and micro credit financing institution NOA, signed a MoU to promote the Challenge Fund

On August 1st, the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) and micro credit financing institution NOA, signed a MoU to promote the Challenge Fund, part of the “EU for Innovation” project. In the light of the second call launching in October, the Challenge Fund, aims to reach a wider audience in the country, informing them on the added values of innovation and how it can work here in Albania. The promotional campaign throughout the country will kick off in September and is expected to cover both cities and rural areas. The Challenge Fund will support innovative start-ups and innovation supporting organization with both financial and technical support. For more info visit us on euforinnovation.al

Më 1 Gusht, Agjensia Suedeze për Zhvillim SIDA, dhe institucioni i mikro kredive NOA, nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për të promovuar Challenge Fund, pjesë e projektit EU for Innovation. Në prag të lançimit të thirrjes së dytë të fondit të inovacionit, projekti synon të informojë një gamë më të gjerë të popullsisë, duke i informuar mbi avantazhet e inovacioni dhe se si mund të funksionojë në Shqipëri. Fushata e promovimit do të nis në shator dhe pritet të mbulojë qyetet si dhe zonat rurale. Challenge Fund mbështet start-up novative dhe organizata në mbështetje të inovacionit me fonde si dhe me mbështetje teknike. Për më shumë informacion na vizitoni në euforinnovation.al

  • 01/08/2019
  • | Categories: News